เกี่ยวกับโครงการนับหนึ่ง

นับหนึ่ง

โครงการนับหนึ่งเป็นโครงการวิจัยซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการประเมินวิธีการใหม่เพื่อเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับการให้บริการการตรวจ และการให้การปรึกษาสำหรับการตรวจหาการติดเชื้อเอช ไอ วี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิส ในระบบสาธารณสุข โครงการนี้ได้รวมถึงวิธีการวิจัยในหลากหลายแง่มุม ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการได้ในบล็อก และหัวข้อ Insights  โครงการวิจัยดำเนินการโดยโครงการ PHPT (โดยความร่วมมือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่-สถาบันไออาร์ดี) 

โครงการนับหนึ่งเป็นโครงการวิจัยที่ดำเนินการวิจัยโดยโครงการ PHPT

  ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ประเทศฝรั่งเศส 

ผู้สนับสนุน

โครงการได้รับการสนับสนุนโดยโครงการความเชี่ยวชาญทางเทคนิคระหว่างประเทศ (Expertise France) และโครงการกองทุน Initiative 5% ประเทศฝรั่งเศส   

ทราบผลการตรวจ
ทั้งหมดภายใน

1 ชั่วโมง

ไม่ต้องงดอาหาร

ให้บริการตรวจฟรี

ไม่ระบุชื่อและ
เก็บเป็นความลับ

  • line
  • call
  • mail-icon
  • Facebook