ความเป็นส่วนตัว: ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะเก็บไว้เพื่อใช้ในการจัดการนัดหมายของท่านเท่านั้นและจะลบออกเมื่อสิ้นสุดการ นัดหมาย หากท่านยังมีข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว สามารถทำการนัดหมายทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 061-681-3399

การบริการตรวจเลือดที่สะดวกมากเพื่อ
ตรวจหาการติดเชื้อเอช ไอ วี ไวรัสตับ
อักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิส
 เป็นการตรวจที่ไม่มีการระบุชื่อ และไม่
เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจเลย โดยจะ
ดำเนินการตรวจที่คณะเทคนิคการแพทย์
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การตรวจเลือดที่สะดวกมาก เพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอช ไอ วี ไวรัสตับ อักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิสเป็นการตรวจที่ไม่มีการระบุชื่อ และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจเลย โดยจะ...
ตรวจและรับคำปรึกษา
1 ชม.
ไม่มีค่าใช้จ่าย

ที่อยู่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 
การบริการตรวจเลือดที่สะดวกมากเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอช ไอ วี ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และซิฟิลิส เป็นการตรวจที่ไม่มีการระบุชื่อ โดยจะดำเนินการตรวจที่คลินิกสูติแพ...
ตรวจและรับคำปรึกษาที่เชียงราย
1 ชม.
ให้บริการตรวจฟรี
 

ที่อยู่ คลินิกสูติแพทย์จุลพงศ์การแพทย์ 134 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ. เชียงราย 57000

English

Spoken

You wish to book an appointment but you do not speak Thai?

Call us at 061-681-3399 or get more information in the Contact section.

กรณีฉุกเฉิน: ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อทางโครงการได้ที่หมายเลข 061-681-3399 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อจองคิวตรวจของท่านและเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัว ข้อ "ติดต่อ"

ทราบผลการตรวจ
ทั้งหมดภายใน

1 ชั่วโมง

ไม่ต้องงดอาหาร

ให้บริการตรวจฟรี

ไม่ระบุชื่อและ
เก็บเป็นความลับ

  • line
  • call
  • mail-icon
  • Facebook