ความเป็นส่วนตัว: ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะเก็บไว้เพื่อใช้ในการจัดการนัดหมายของท่านเท่านั้นและจะลบออกเมื่อสิ้นสุดการ นัดหมาย หากท่านยังมีข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว สามารถทำการนัดหมายทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 061-681-3399

 
 
สวนดอก – เชียงใหม่

ที่อยู่

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ 9.00-17.00

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

 
 
ต.ช้างคลาน – เชียงใหม่

ที่อยู่

คลินิกกามโรค

ถ.ศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 9.00-15.00 (ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการและนักขัตฤกษ์)

เชียงราย

ที่อยู่

คลินิกสูติแพทย์ เชียงราย

190 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ 9.00-18.00

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

English

Spoken

You wish to book an appointment but you do not speak Thai?

Call us at 061-681-3399 or get more information in the Contact section.

กรณีฉุกเฉิน: ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อทางโครงการได้ที่หมายเลข 061-681-3399 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อจองคิวตรวจของท่านและเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัว ข้อ "ติดต่อ"