ความเป็นส่วนตัว: ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะเก็บไว้เพื่อใช้ในการจัดการนัดหมายของท่านเท่านั้นและจะลบออกเมื่อสิ้นสุดการนัดหมาย หากท่านยังมีข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว สามารถทำการนัดหมายทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 061-681-3399

เนื่องด้วยโครงการมีข้อจำกัดด้านเงินสนับสนุน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ผู้มารับบริการใหม่จะเสียค่าตรวจดังนี้*:

  • 300 บาท => เอช ไอ วี + ซิฟิลิส  

  • 350 บาท => เอช ไอ วี + ซิฟิลิส + ไวรัสตับอักเสบซี หรือไวรัสตับอักเสบบี (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

  • 400 บาท => เอช ไอ วี + ซิฟิลิส + ไวรัสตับอักเสบซี + ไวรัสตับอักเสบบี 

*สำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ใช่คนอาเซียน และไม่ได้อาศัยในประเทศไทย เสียค่าตรวจดังนี้:

  • 500 บาท => เอช ไอ วี + ซิฟิลิส  

  • 800 บาท => เอช ไอ วี + ซิฟิลิส + ไวรัสตับอักเสบซี หรือไวรัสตับอักเสบบี (อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

  • 1,100 บาท => เอช ไอ วี + ซิฟิลิส + ไวรัสตับอักเสบซี + ไวรัสตับอักเสบบี ​

 

ผู้มารับบริการตรวจซ้ำไม่เสียค่าตรวจ ฟรี

  • line
  • call
  • mail-icon
  • Facebook