ติดต่อเรา

 โทรศัพท์  061-681-3399 

 อีเมล  napneung@phpt.org

ศูนย์บริการตรวจโครงการนับหนึ่ง

 
คณะเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่

110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50200

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ. - ศ. 8.00-18.00

 
 
เชียงราย
คลินิกสูติแพทย์จุลพงศ์การแพทย์
134 ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ. เชียงราย 57000

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-อาทิตย์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จ. - ศ. 9.00-18.00

ทราบผลการตรวจ
ทั้งหมดภายใน

1 ชั่วโมง

ไม่ต้องงดอาหาร

ให้บริการ ตรวจฟรี

ไม่ระบุชื่อและ
เก็บเป็นความลับ

  • line
  • call
  • mail-icon
  • Facebook