ความเป็นส่วนตัว: ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะเก็บไว้เพื่อใช้ในการจัดการนัดหมายของท่านเท่านั้นและจะลบออกเมื่อสิ้นสุดการ นัดหมาย หากท่านยังมีข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว สามารถทำการนัดหมายทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 061-681-3399

 
โรงพยาบาลแม่ลาว ศาลาจันทร
ตรวจเลือดเอชไอวี/เอดส์ ซิฟิลิส
ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี

ที่อยู่

309 ม. 3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

เปิดให้บริการทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 13.00-16.00 น.

โทร.080-5092186

 
 

English

Spoken

You wish to book an appointment but you do not speak Thai?

Call us at 061-681-3399 or get more information in the Contact section.

กรณีฉุกเฉิน: ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อทางโครงการได้ที่หมายเลข 061-681-3399 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อจองคิวตรวจของท่านและเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัว ข้อ "ติดต่อ"