ความเป็นส่วนตัว: ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะเก็บไว้เพื่อใช้ในการจัดการนัดหมายของท่านเท่านั้นและจะลบออกเมื่อสิ้นสุดการ นัดหมาย หากท่านยังมีข้อกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัว สามารถทำการนัดหมายทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 061-681-3399

 
ต.ช้างคลาน – เชียงใหม่
ตรวจเลือดเอชไอวี/เอดส์ ซิฟิลิส
ไวรัสตับอักเสบบี และไวรัสตับอักเสบซี

ที่อยู่

คลินิกกามโรค

ถ.ศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

 

เปิดให้บริการ จันทร์ พุธ ศุกร์ 9.00-16.00 น.
(ยกเว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการ
และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 
 

English

Spoken

You wish to book an appointment but you do not speak Thai?

Call us at 061-681-3399 or get more information in the Contact section.

กรณีฉุกเฉิน: ท่านสามารถโทรศัพท์ติดต่อทางโครงการได้ที่หมายเลข 061-681-3399 ในกรณีฉุกเฉินเพื่อจองคิวตรวจของท่านและเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหัว ข้อ "ติดต่อ"